Български click here for live chat!

Общи условия за ползване

 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
НА "ДРС - Травел ЕООД " за ползване на системата
hotels-online.bgКратко описание на ДРС – Травел ЕООД и сайта Hotels-online.bg:
Hotels-online.bg – е интернет сайт предлагащ онлайн резервации с възможност за разплащания, като от друга страна може да се ползва и само с информативна цел.
ДРС - Травел ЕООД e обслужващ системата туроператор, притежаващ Удостоверение № РК-01-6463 за ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ с Удостоверение № РК-01-6205 .
Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД "Армеец", гр.София, ул. "Ст. Караджа" 2. Сертификатът към застрахователната полица е с номер 09 550 1315 0000 102286 /17.08.2009г. и е изложен на видно място в офиса на Туроператора.

Общи дефиниции:
Условия – условия за използване на сайта Hotels-online.bg и предлаганите от него услуги.
Резервация - резервация на хотелско настаняване или хотелски пакет включващ настаняване и други допълнителни услуги.
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на ДРС - Травел ЕООД в системата www.hotels-online.bg според настоящите Условия.
Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България.
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или група хотели.
Резервация в реално време или резервация на хотел със статус „Наличен” – резервация на реални свободни места в хотела
Резервация на база заявка или резервация на хотел със статус „На Заявка” или „На запитване” – заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от администраторите на ДРС - Травел ЕООД в рамките на 48 часа

Общи условия за ползване на систамата hotels-online.bg
:
1. Съдържанието на уебсайтa hotels-online.bg, начина на подредба и структуриране на информацията, са собсвеност на ДРС - Травел ЕООД или на партньори на ДРС - Травел ЕООД и са защитени от Закона за авторското право, и сродните му права.

2. Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта на hotels-online.bg данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.

3. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.

4. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa hotels-online.bg.

5.С ползването на системата hotels-online.bg потребителя се съгласява с общите условия за ползване. Ако някое от условията не устройва потребителя, молим го да не ползва настоящият уебсайт.

Резервации и условия на резервиране и анулиране на резервация:

Резервации:
1. Всяка резервация в реално време (налична) или на база заявка (запитване) ще бъде счетена за акт или заявка за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. За осъществена резервация се смята тази за която има изпратен на потребителя туристически Ваучер и потвърждение за резервацията. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация чрез упоменатата във ваучера инфорамция и да се увери, че всички подробности са точни.

2. Плащане в пълен размер е задължително да се извърши в момента на резервация в реално време или след потвърждение на заявка за резервация.
Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой, чрез уебсаита на Hotels-online.bg с дебитна или кредитна карта, чрез системата на epay, по банков път по сметка на ДРС - Травел ЕООД и в офиси на ДРС - Травел ЕООД.

3. Потвърдената резервация следва да се заплати в пълен размер в рамките на 48 часа, след потвърждаването на резервацията. Пропускането на плащане в рамките на 48 часа или при навлизане в анулационният период на хотела се счита за отказ на Потребителя от резервация, осен ако друго не е било изрично уговорено.

4. Резервации в реално време няма да бъдат приемани по малко от 48 часа преди датата на настаняване, освен ако изрично не е договорено друго.

5. Настаняването в хотела става посредсвом електронен Ваучер на ДРС - Травел ЕООД издаден от негово име или от името на негов партньор туроператор. При настаняване на рецепция трябва да се представят и лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията.

6. ДРС - Травел ЕООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела или партньора, лицензиран туроператор, да извърши такова настаняване. ДРС - Травел ЕООД възстановява платените от него суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

7. Промени и Анулации на резервации в Реално време и на база Заявка могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в “Анулационна политика” на съответния хотел. С ползването на системата потребителя се съгласява с цялата информация, поднесена му в раздел „Анулационна политика” към профила на всеки хотел.

8. При навлизане на анулационнен срок, резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което ДРС - Травел ЕООД не носи отговорност.

9. При неспазване на Анулационната политика на хотела, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.

10. Всички цени на ДРС - Травел ЕООД обявени в сайта на Hotels-online.bg, както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.

11. ДРС - Травел ЕООД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на hotels-online.bg, въпреки, че прави всичко възможно да постигне по – добра цена.

12. В случай че хотелиера или наш партньор – туроператор е представил за поместване неправилна или некоректна информация по отношение на хотелската база, предлаганите от хотела услуги, неговата категоризация и др, ДРС – Травел ЕООД не поема отговорност за нанесени щети.

13. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не бъдат предявени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към ДРС - Травел ЕООД в писмен вид в срок от 7 дни от завръщането си, в офисите на ДРС - Травел ЕООД. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на Хотела, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към ДРС - Травел ЕООД. ДРС - Травел ЕООД се задължава да предостави предявените претенции на ХОТЕЛА в срок до един месец от датата на заминаване на Потребителя.

14. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).

15. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail, адрес и ЕГН действително могат да бъдат използвани от ДРС - Травел ЕООД при необходимост.

Политика по отношение на личните данни:

Системата www.hotels-online.bg гарантира, че няма да разпространява личните ви данни на трети страни, несвързани с вашата резервация или запитване за резервация. Данните се сабират в криптиран сървър така, че сигурността им е максимално обезпечена.
 

Ограничена отговорност:
Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това ДРС - Травел ЕООД не гарантира пълнотата и акуратността й. ДРС - Травел ЕООД и системата Hotels-online.bg не поемат никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. ДРС - Травел ЕООД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. ДРС - Травел ЕООД не гарантира, ако работата на Hotels-online.bg бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.

Населено място
Дата на пристигане
Брой нощувки
Дата на тръгване
Име на Хотел
Тип Промоция
Разширено Търсене
© 2009 DRS Travel ltd. - All Rights Reserved